Međunarodni dan interneta 29.10.

Written By: Biserka Hrešić

Obilježili smo Međunarodni dan interneta 29. listopada u PŠ Ivanovo Polje te izradili plakat u Canvi.