Impresum

Written By: Alenka Njegovac

Školska godina 2023./2024.

Digitalni školski list “CVRČAK”

Adresa izdavača:
Osnovna škola Vladimira Nazora
Ljudevita Gaja 24
43500 Daruvar
Tel.: 043 333 123
Fax.: 043 331 147
E-mail: os-daruvar-001@os-vnazora-daruvar.skole.hr
Web stranica: http://os-vnazora-daruvar.skole.hr/


Za školu: ravnateljica Kornelija Častek, dipl. def. – soc. ped.
Glavna i odgovorna urednica: Jasminka Kuzle
Računalna obrada: Alenka Njegovac
Uredništvo:
Alenka Njegovac, Jasminka Kuzle, Marijana Markalaus, Lana Borjan, Marina Singer, Biserka Hrešić, Tena Sedlaček, Nina Topalović, Maja Golubić, Ivana Vorel Herout, Tihana Petković, Ivana Tourek, Tajana Biljan, Dalija Rendić, Irena Ivković, Veronika Špiranac, Andrea Pavić


Uredništvo – učenici novinari


Logo: Valentin Baron, Ivan Molnar