Ljepši svijet

Written By: Alenka Njegovac
Sa svima ti se druži,
dobrotu im ti pruži.
Dobro se dobrim vraća,
zloba će biti kraća.
Budi pravi frend,
to se zove trend.
Tada se nasmiješi,
neki ples otpleši.
Tada će škola postati fora,
to je svima rekla jedna Dora.
Svi će tada biti sretni,
đaci će u školi biti spretni.

Aida Mujanić, 5.e