Jedan dan u Vukovaru

Written By: Alenka Njegovac
Nikada nisam bio u tom gradu, 
a čuo sam o njemu tako mnogo… 
Želio bih ga posjetiti jako rado 
sa svojom obitelji ili školom. 
Volio bih prošetati njegovim ulicama, 
vidjeti znamenitosti njegove sada, 
osobito Vukovarski vodotoranj- 
simbol stradanja i otpora toga grada. 

Siguran sam da puno zanimljivosti 
u Vukovaru ima: 
kulturne baštine, povijesnog naslijeđa, 
tradicije zanimljive svima. 

Vukovar je grad emocija, 
to je grad heroja 
i zato ga bar jednom u životu 
svakako posjetiti moram. 

Sven Kovačić, 7.b