Jedan dan u Vukovaru _

Written By: Alenka Njegovac
Vukovaru, gradu heroja 
Velika je ljubav prema tebi moja. 
Sunce hrvatsko nek´ te grije, 
Ti si mi sve najmilije. 
 
Dunav tvoj nek´ te hladi, 
Jer znaj da te vole 
I stari i mladi. 
Svi se za tebe mole  
Jer rane još uvijek bole. 
 
Poginule i ranjene neka Bog čuva, 
Jer suze su se lile posvuda. 
Kroz oluje mnoge si proš´o 
Da bi svatko tebi doš´o. 
 
I znaj da tambura još svira 
Al´ bol i dalje ne bira. 

Marina Bartoniček , 7.b