Jedan dan u Vukovaru

Written By: Alenka Njegovac
Dok šećem sama 
u maglovitoj noći, 
samo mi jedan detalj 
zapinje za oči. 
Nešto veliko 
stoji ispred mene, 
toliko veliko 
da ne mogu da krenem.
 
Stojim ispred njega 
divim mu se…
 
Veličanstven je! 

Klanjam mu se. 

Pun je svjetla, 
velikih rupa, 
a od veličine njegove 
srce mi sve jače lupa. 

Simbol je to                  
velikoga grada.      
Da, to je toranj 
ranjenoga grada.  
  
Taj grad 
ponos je naš 
ljubav, vjera, mir -
Vukovar je naš! 

Daria Majvald, 7.d