Literarni kutak 2022./2023.

Written By: Alenka Njegovac

Voda, Lana Hohnjec, 7.b

Pravi put, Lana Hohnjec, 7.b

Božićna pjesma, Lana Ivanović, 5.d

Božićna pjesma, Ivona Vranešević, 5. d

Badnjak, Sebastijan Trubelja, 5.

PRIPREMA BOŽIĆNIH KOLAČA, Tea Bilavčić, 6. d

Ljepši svijet, Aida Mujanić, 5.e

Kap dobrote, Aida Mujanić, 5.e

Vukovar, Evan Krušinski, 7.b

Jedan dan u Vukovaru, Vivien Holubek, 5.a 

Jedan dan u Vukovaru, Sven Kovačić, 7.b

Jedan dan u Vukovaru, Marina Bartoniček , 7.b 

JEDAN DAN U VUKOVARU, Lana Hohnjec, 7.b 

Jedan dan u Vukovaru,  Hana Kos, 7.d                                  

Jedan dan u Vukovaru, Daria Majvald, 7.d 

Sreća, Hana Kos, 7.d

Sreća, Kiara Gjaić, 7.b

Moja sloboda, Ivan Juraj Filipčić, 8.b