Sigurno u prometu

Written By: admin

Članovi Prometne skupine sudjelovali su na školskom natjecanju 20. travnja 2012. godine.

Natjecanje se odvijalo pod geslom: SIGURNO U PROMETU  na kojem je sudjelovalo 14-ero učenika petih razreda.

Sam ispit sastojao se od dva dijela: teoretskog i praktičnog, a cilj je bio svladati poligon.

Učenici koji su polučili najveći broj bodova prisustvovali su  Županijskom natjecanju koje se održalo

7. svibnja 2012. godine u  IV. OŠ  u Bjelovaru. Na ovakvu vrstu natjecanja išlo se u parovima, a našu školu predstavljala su dva para: Leon Lučić i Tamara Šolinc i Berislav Dželajlija i Valentina Slama.

Voditelj: ZDENKO  KUBEŠ

 

Lektorirala: L. B.