Projekt zaklade Zamah, “Siguran prostor u zajednici”

Written By: Alenka

Zaklada Zamah je započela provedbu projekta „Siguran prostor u zajednici“. S ovim projektom želimo dati odgovor na trenutačno stanje uzrokovano virusom COVID-19. Svi smo svjesni da su djeca u ovim okolnostima pod opterećenjem u vidu povećanog stresa, straha i anksioznosti. U svrhu njihovog uspješnijeg nošenja s novonastalom situacijom, u sklopu projekta ćemo kreirati i distribuirati edukativnu bojanku za djecu na tu temu.

Voditelja je Ljilju Vlahovac, a Renata Farkaš i Tena Farkaš su podrška u provedbi projekta.

Rad Borne Hrabrića, 2.d
Rad Sare Kos, 2.d