Bake i djedovi u školskim klupama

Written By: Alenka Njegovac

Bake i djedovi u školskim klupama. Čudno mi to zvuči jer sam svoju baku i djeda navikla gledati u fotelji kako komentiraju dnevnik. Počeli su komentirati i školu. Obožavaju prepričavati svoje djetinjstvo pa ih upitam: „Kako je vama bilo u školi?“

Djed je već počeo kako škola nije bila dobro opremljena kao naša: „ona elektronska stakla – tableti i kompjutori, bilježnice…toga nije bilo!“ Baka se složi. Rekao je kako su oni pisali na malenim pločama, kako su morali prekrasno pisati i da su njihovi učitelji bili puno stroži… Tu ga prekine baka i reče:“ Pa nisu svi učitelji bili strogi.“ Djed odmahne rukom i nastavi sa sjećanjima.

Kad je djed napokon završio, počela je baka. Pričala je kako je ona pisala tušem i perom, krasopisom. Djed se ubacio i rekao da mogu biti sretna jer živim blizu škole, a i postoje automobili. Dolaze hladniji dani, a današnja djeca imaju bolju odjeću za zimu. Ona je u školu i iz škole dolazila promrzla. Djed je pogleda sa strane i zapazi moju školsku torbu. Ustane i krene prema njoj. Podigne je i reče: „Ova je torba teža od nekada moje, ali je i ljepša.“

Nastavili smo pričati kad se djed odjednom sjeti: “Dobro, pusti ti sad te torbe i ona električna stakla… Jesi li napravila matematiku?“ Baka se nasmije i pozove nas: “Dođite na kekse!“ Pogledala sam djeda: „Ja ću prva!“ On se nasmije i pojuri za mnom.

                                                                                                          Martina Rek, 6.e