IMPRESUM

Written By: Alenka

Školska godina 2020./2021.

Digitalni školski list “CVRČAK”

Adresa izdavača:
Osnovna škola Vladimira Nazora
Ljudevita Gaja 24
43500 Daruvar
Tel.: 043 333 123
Fax.: 043 331 147
E-mail: os-daruvar-001@os-vnazora-daruvar.skole.hr
Web stranica: http://os-vnazora-daruvar.skole.hr/
Za školu: ravnateljica Kornelija Častek, dipl. def. – soc. ped.
Glavna i odgovorna urednica: Jasminka Kuzle
Računalna obrada: Alenka Njegovac
Uredništvo:
Uredništvo – učenici:

Novinari

Informatičari

Učitelji: Alenka Njegovac, Jasminka Kuzle, Iva Križ, Marina Singer
Logo: Valentin Baron, Ivan Molnar