Park šuma Jankovac

Written By: Alenka

Moja obitelj i ja smo na Dan neovisnosti posjetili Park šumu Jankovac. Ostavili smo automobil na parkiralištu i krenuli u šetnju šumom. Uz samo jezero počela nas je pratiti gusta magla .

Kod jezera Gorsko ogledalo

Mama mi je pričala da ćemo na stazi proći pored Maksimove špilje u kojoj žive šišmiši. Jako sam se bojala šišmiša, ali sunce je došlo i rastjeralo maglu. Bili smo jako radosni jer ćemo moći vidjeti slap Skakavac .

Maksimova špilja
Slap Skakavac

Klara Lneniček, 2.d