Intervjui s bakama u staračkom domu

Written By: Alenka

PRVI INTERVJU

1. Jeste li išli u školu?

Jesam.

2. Što ste radili u slobodno vrijeme?

Išli smo u školu, imali smo krave, zemlju i s time smo se zabavljali .

3. Imate li braće ili sestara?

Imam jednu sestru, a ostali su poginuli.

4. Kada ste se prvi put zaljubili?

Bilo je to davno, ali sam zaboravila.

5. Koji ste posao radili?

Bili smo na poljoprivredi, na selu jer nije bilo gradova i poslova kao sada.

6. Koliko dugo ste u staračkom domu?

Sada će biti tri godine.

7.Posjećuje li Vas rodbina?

Posjećuju me ponekad, ali ne baš često.

8. Družite li se s ostalim gospođama?

Većinom se družim se s bakama iz naše sobe jer smo mi pokretne, a u drugim sobama su nepokretni.

DRUGI INTERVJU

1. Je li vam lijepo u staračkom domu?

Još se nisam privikla, jer dugo živim sama.

2. Kako provodite vrijeme u staračkom domu?

Najviše spavam, šetam po dvorištu.

3. Zašto ste došli u starački dom?

Došla sam jer nemam nikog, ni djecu, ni muža.

4. Koji ste posao radili?

Radila sam u računovodstvu.

5. Kada ste se prvi put zaljubili?

Bilo je to jako brzo, imala sam 19 godina, moj je muž doletio i sa mnom odletio.

6. Posjećuje li Vas rodbina?

Posjećuju me, upravo su nedavno bili.

_____________________________________________________________________________

TREĆI INTERVJU

1. Što ste radili u slobodno vrijeme, kad ste bili mali?

Igrala sam se loptom, skrivača… onda nije bilo kao sad.

2. Imate li rodbinu, posjećuju li Vas nekad?

Imam brata, dolazi ponekad, kad stigne.

3. Jeste li imali supruga ili djece?

Imala sam supruga, a djece nisam.

4. Koji vam je bio posao?

Radila sam u firmi u Njemačkoj.

5. Zašto ste došli u starački dom?

Zato što sam bila bolesna.

6. Kako se zabavljate u staračkom domu?

Spavam, šetam, čekam na red, svašta radim.

Dina Hrešić, 7.a

Hana Ivanković, 7.a