IMPRESUM 2014/2015.

Written By: Alenka

Digitalni školski list “CVRČAK”

Adresa izdavača:

Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar

Ljudevita Gaja 24

43500 Daruvar

Tel.: 043 333 123

Fax.: 043 331 147

E-mail: os-daruvar-001@os-vnazora-daruvar.skole.hr

Web stranica: http://os-vnazora-daruvar.skole.hr/

Za školu: ravnateljica Vesna Štefanac, prof.

Glavna i odgovorna urednica: Marina Singer

Računalna obrada: Alenka Njegovac

Uredništvo: 

UČENICI NOVINARI:

Luna Bili, 5.a

Nina Bičak, 5.b

Domagoj Bičak, 5.c

Anja Lukić, 5.c

Lucija Petrnel, 5.c

Dorijan Popovački, 5.c

Učitelji: Alenka Njegovac, Marina Singer

Logo: Valentin Baron, Ivan Molnar